donderdag 18 februari 2010

Futurama 2.0

Ik heb nog even snel mijn archief met screencasts aangevuld, want volgende week moet ik een groepje studenten begeleiden en een lesje over 3d-photoshop zit in het programma. In Photoshop CS7 zit sinds kort een 3d-optie en ik wil dat laten zien aan al mijn  telestudenten. Ik ben al een tijdje met pensioen, maar deze korte cursussen, die ik op afstand kan geven en begeleiden vind ik nog wel prettig. Op mijn oude school, het Thomas a Kempis College in Zwolle, heb ik in mijn laatste jaar nog veel kunnen bereiken. Docenten zijn aan de slag gegaan met de 24onderwijsdingen, een leuke en onderhoudende cursus, die bij menigeen een nieuw elan heeft opgeleverd als het gaat om activerende leer- en werkvormen. Zeker omdat we het 24e ding hadden toegevoegd: creatief omgaan met smartborden. Leerlingen vormen nu leergemeenschappen, die gevoed door wiki's in een alomvattend ELO hun eigen tempo bepalen. En wonder boven wonder, ze zijn onderwijs weer gaan waarderen als een tijdsbesteding waar ze iets in zien. Motivatie is weer terug, examenresultaten worden beter. In de school wordt volop gewerkt met narrowcasting, op veel plekken kunnen leerlingen zien wat er actueel aan de hand is, zien wijzigingen in de beschikbaarheid van de leercentra en op de verspreid staande consoles maken ze afspraken met hun leercoaches. Ondanks het feit dat de school nog niet is verhuisd naar de in aanbouw zijnde nieuwe sport- en leeraccomodatie, is er binnen het oude gebouw heel wat veranderd de laatste jaren. Het gebouw ademt leren, leerlingen verzorgen met hun laptop aangesloten op de smartborden instructies en leerdiscussies voor medeleerlingen hier en thuis.
Voor mij was het afscheid van de school tegelijk een afscheid van het "oude leren". Nu het teleleren is ingevoerd, kan ik weer een nootje meeblazen en het is helemaal prachtig dat ik daarvoor mijn passie, fotograferen kan inzetten. De virtuele studio die ik heb ingericht op het web, is daar een belangrijk hulpmiddel in. Ik denk nog wel eens terug aan de tijd dat we al die web 2.0 (ha, hoe ouderwets!) dingen met elkaar moesten leren en beleven. Weerstand alom, taakverzwaring en noem alle argumenten uit de beginjaren van deze eeuw maar op. Nu vechten ze om een plaatsje in de laboratoria van de nieuwe media. Het kan verkeren. Heden, verleden en toekomst? Binnen het kader van het allernieuwste leren is niets te gek. Mijn tijd is uitgediend, ik loop nog maar een beetje mee, omdat ik het zo leuk vind, maar aan jullie is de toekomst. grijp je kansen, doe er iets mee. Op mij mag je nog een poosje een beroep doen. Succes......

Geen opmerkingen: