woensdag 31 maart 2010

JenaXL met het Thomas a Kempis CollegeSinds dit schooljaar hebben wij de beschikking over een afdeling voor Jenaplan V.O. Gestart met 60 leerlingen verdeeld over klas 1 en 2. Uiteraard werken we in stamgroepen die horizontaal en verticaal gegroepeerd zijn. Op die manier kunnen de leerlingen het meest van elkaar leren. Er wordt gewerkt met een ritmisch weekplan, waarin alles is ondergebracht: stamgroepbijeenkomsten in de kring, instructie in de diverse vakken, verwerking onder begeleiding, Xperiences, keuzewerk en op woensdag altijd de Iedereenkomst. Iedereen bij elkaar in de aula, mededelingen en besprekingen, verhalen voordragen, samen musiceren... alles is mogelijk. Het is uitstekend voor het groepsgevoel. Als directeur van de school ben ik regelmatig aanwezig op de woensdag, bij de Iedereenkomst en daarna bij de teamvergadering, want we zijn een school in ontwikkeling. De derde klas moet ontwikkeld worden en er moet nagedacht worden over hoe we verder gaan met de bovenbouw van vmbo en havo/vwo. Dat is geen gemakkelijke opgave, waarbij we ook nog moeten laveren tussen hoop en verwachting van onze klanten. Samen met de ouders zetten we onze schouders er onder om het ideaal van een ongedeelde school van vmbo tot en met vwo op jenaplanbasis waar te maken. Het kost werk, tijd en inspanning, maar we doen dat met een enthousiast team. Bij deze blog een filmpje van de Iedereenkomst waarin muziek gemaakt werd. Een fragment, waaruit je kunt proeven welke sfeer er heerst op ons JenaXL, waar we trots op zijn en dat we graag willen uitbouwen.

JenaXL, met het Thomas a Kempis College, een goede zaak!

Geen opmerkingen: