dinsdag 26 januari 2010

Elektronische leeromgeving

Over dit onderwerp wordt veel geschreven, maar vooral ook veel nagedacht. In mijn postmap trof ik een Infokatern aan van het innovatieplatform Voortgezet Onderwijs. Omdat de kop luidt: VO-content in Wikiwijs, viel de katern me op. Geen wonder als je met 23 onderwijsdingen bezig bent. In de katern interessante wetenswaardigheden over een open professionaliseringsbank binnen Wikiwijs. Sleutelwoorden: gedigitaliseerd leermateriaal, ict-competenties (kennisbasis ICT). Ook interessant zijn de gedachten over aanvullend, vervangend en transformerend leermateriaal ten opzichte van boeken. Als school moeten wij het leermateriaal aanleveren en daarin zitten we op een omslagpunt: blijven we boeken gebruiken en dan bedoel ik methoden, die de docent en de leerling aan de hand nemen of gaan we meer toe naar ELO's waarin bronnen te vinden zijn en lesbrieven etc. Biebsearch en dergelijke initiatieven zijn daar prachtige voorbeelden van. Om de katern toegankelijk te maken, heb ik hem gescand en stel hem hierbij - gedigitaliseerd - ter beschikking. Ik ga hem ook op het intranet van school laten zetten.Zo worden we allemaal weer wat wikiwijzer.

Geen opmerkingen: